Denise Bakker richt zich op zowel het individueel ontslagrecht als het collectief ontslagrecht. Daarnaast houdt zij zich bezig met onderwerpen als ziekte, re-integratie en arbeidsongeschiktheid, arbeidsovereenkomsten, statutair bestuurders, medezeggenschapsrecht, CAO-recht en sociaal zekerheidsrecht.

Denise Bakker staat zowel werkgevers als werknemers bij.